ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

Покана за общо събрание на МИГ Ботевград
03 Май 2019

П о к а н а за свикване на ОБЩО СЪБРАНИЕ на сдужение „Местна инициативна група Ботевград“         Уважаеми членове на...

Виж повече
На информационна среща беше представен първия спечелен пр... На информационна среща беше представен първия спечелен проект на МИГ Ботевград
09 Януари 2019

                                                                                       Местна инициативна група Ботев...

Виж повече
Покана за представяне на подмярка 6.4.1 „Инвестиции в под...
19 Септември 2018

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА БИЗНЕСА, ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ДОСТАВЧИЦИ НА УСЛУГИ, ЗАНАЯТЧИИ, ЗАИНТЕРЕСОВАНИ, ...

Виж повече

ПОКАНИ

Обществено обсъждане на мерките в Стратегията за развитие...

Уважаеми дами и господа, на 11.03.2017 г. екипът по изработване на Стратегията на МИГ Ботевград организира обсъждане ...

Виж повече

КАРТА НА ОБЩИНА БОТЕВГРАД